საკრებულოს 30 აპრილის სხდომა

30 April, 2020

დღეს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საკრებულოს სხდომა და განხილული იყო შემდეგი საკითხები:
1. მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ.
2. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსის ანგარიში 2020 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის გეგმის შესრულების შესახებ.
3. დაბა მესტიაში, კახრში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 42.06.41.260) სასტუმროს მშენებლობისთვის, განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ.
4. მესტიის მუნიციპალიტეტში, 2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის მოწონების შესახებ.

აღსანიშნავია, რომ საკრებულოს სხდომა ჩატარდა სოციალური დისტანციის და ჰიგიენური დადგენილი წესების დაცვით.

Share page