31 იანვრის საკრებულოს სხდომა

31 იანვარი, 2020

დღეს, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საკრებულოს სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:
1. „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თ
2.დაბა მესტიაში, შგედში, განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ
3.დაბა მესტიაში, შგედში, განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ
4. ,,დაბა მესტიაში, ჰაწვალში მდებარე 5064 კვ.მ ფართობის ტერიტორიისათვის, სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობისათვის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ''მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 14 დეკემბრის №45 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
5. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის პირველი კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების თაობაზე.

გააზიარე