ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 +(995) 599 85 55 25
მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

მერია

ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება