ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 (მიმდინერეობს საიტის განახლება)
მარეგულირებელი აქტები
2

მარეგულირებელი აქტები

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის წესდება

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა

სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება

გააზიარე