საკრებულოს 31 ოქტომბრის სხდომა

31 ოქტომბერი, 2019

დღეს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა მორიგი სხდომა, შემდეგი დღის წესრიგით::

1. ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 ნოემბრის N 26-ე დადგენილების ცვლილების პროექტი.

2. „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის III კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ“.

3. „მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობების ა.(ა)იპ „მესტიის მუნიციპალიტეტის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურისთვის“ გადაცემის თაობაზე მესტიის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.“

4. დაბა მესტიაში, ჰაწვალში, განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ.

5. დაბა მესტიაში, შგედში, განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის შემუშავებისთვის წინასპროექტო კვლევის დამტკიცების შესახებ.

6. დაბა მესტიაში, შგედში, განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის შემუშავებისთვის წინასპროექტო კვლევის დამტკიცების შესახებ.

გააზიარე