ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 (მიმდინერეობს საიტის განახლება)

საკრებულოს სხდომა 28.02.2023

28 თებერვალი, 2023

დღეს, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო და საკრებულოს წევრებმა განიხილეს შემდეგი საკითხები:

1. ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულების მიერ საჯარო

ინფორმაციის გამოქვეყნების წესისა და პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი

საჯარო ინფორმაციის ნუსხის დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 23 თებერვლის №16

დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“

2. ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საყოფაცხოვრებო

ნარჩენების შეგროვების, დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღებისა და

გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2017 წლის 20 დეკემბრის №41 დადგენილებაში

ცვლილების შეტანის თაობაზე

3. მესტიის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და მესტიის

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დამტკიცების შესახებ

4. „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების

შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28

დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

5. მერიის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ურბანული

განვითარების სამსახურის 2022 წლის ანგარიში.

6. ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურის

ანგარიში 2022 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ“.

7. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების პერსონალური

შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 03.12.2021 წლის №68 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის

შესახებ

8. ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-

დემოკრატიული საქართველო“ შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“.

9. ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ,,სვანეთის

განვითარებისთვის“ შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“.

10. რეზიდენტი სტუდენტისთვის სარეზიდენტო წლების დაფინანსების თაობაზე მესტიის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

11. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვიკა ფილფანის ინიცირებული პროექტის "მესტიის მუნიციპალიტეტისთვის რეანომობილის შეძენის" განხილვის შესახებ.

გააზიარე