ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 +(995) 599 85 55 25 მიმდინარეობს საიტის განახლება

საკრებულოს სხდომა 30.11.2022.

30 ნოემბერი, 2022

დღეს საკრებულოს მორიგი სხდომა ჩატარდა.

განიხილეს შემდეგი საკითხები:

1. „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს 2021 წლის 27 დეკემბრის №23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების (შენობის) ნაწილის ა(ა)იპ მესტიის

მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული თვითმმართველობისთვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით

გადაცემის შესახებ მესტიის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

3. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის უფროსის

ანგარიში2022 წლის 9 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ.

4. ადგილობრივი თვითმმართველობის პროექტების დაფინანსების ინიცირების მიზნით, მესტიის

მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტებთან შესაბამისობაში დადასტურებული, მესტიის

მუნიციპალიტეტის მერის მიერ მომზადებული წინადადების მოწონების თაობაზე.

5. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის ანგარიში 2022 წლის ცხრა

თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ.

6. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსის ანგარიში 2022 წელს გაწეული

მუშაობის შესახებ.

7. მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეჩოს საჯარო სკოლისათვის ჯემალ გაბულდანის სახელის მინიჭების

თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ.

8. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის ვიკა ფილფანის

უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.

სხდომას ესწრებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის ,,სამეგრელოს ხმა" წარმომადგენლები.

გააზიარე