ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 +(995) 599 85 55 25 მიმდინარეობს საიტის განახლება
სოციალური პროგრამები!
პროგრამები

სოციალური დაცვა

სოციალურად დაუცველის ან იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის სტატუსის, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე (მათ შორის შშმ. პირის) პირების სოციალური დაცვა

==========================================================================

ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

==========================================================================

ვეტერანთა და ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

==========================================================================

სტიქიით დაზარალებული ოჯახების დახმარება

==========================================================================

მესტიის რაიონის ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

==========================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა

==========================================================================

ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა

==========================================================================

ა(ა)იპ ერთად რეალური ცვლილებებისათვის ადმინისტრირების ქვეშ მყოფი კახა ფალიანის სახელობის სარეაბილიტაციო ცენტრის თანადაფინანსების პროგრამა