ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 +(995) 599 85 55 25

სოფიო ჩხვიმიანი

 

თანამდებობა:  მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი:   17/06/1983 წ.

ტელეფონი : +995 599 85 55 52

ელ. ფოსტა:   sofio.chxvimiani@gmail.com

ოჯახური მდგომარეობა:  მეუღლე და სამი შვილი

 

 

 

განათლება/კვალიფიკაცია:

2000 წელს  დაამთავრა ქ. დმანისის  №1 საშუალო სკოლა;

2000 - 2001 წწ. - დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ქართული ენა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, სპეციალიზაცია  - უცხო ენა (გერმანული);

2002-2007 წწ. - ი. ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევის ფაკულტეტი, სპეციალობა - ქართული ენა და ლიტერატურა.

ტრენინგები/სემინარები:

2011 წ. - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - „ტრენინგი სახელმწიფო რეესტრის შესახებ“;

2011 წ. - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - „საჯარო რეესტრის სერვისები, სამოქალაქო რეესტრის სერვისები“;

2011 წ. - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - „მოქალაქეთა მომსახურების ხარისხის სტანდარტები“;

2011 წ. - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - „სტრესის მართვა, კონფლიქტის მართვა, პრობლემური სიტუაციების მოგვარების სტანდარტები, სატელეფონო მომსახურების სტანდარტები“;

2013 წ.  - საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი - „საზოგადოების ეფექტური ჩართვა ადგილობრივი გადაწყვეტილებების მიღებაში“;

2014 წ. - ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი - „მუნიციპალიური მართვის ორგანიზაციული ასპექტები“;

2014 წ. – COUNCIL OF EUROPE – in recognition of valuable contributions to A PROJECT OF ALLIANCE FOR SOCIETY ADVANCEMENT (ASA);

2015 წ. - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - „ადმინისტრაციული სამართალი“;

2017 წ. - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - „ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის სამართლებრივი საშუალებები“

20 17 წ. -  განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი - „პროფესიული ორიენტაცია და კარიერული დაგეგმარება“;

2019 წ. - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო -  „საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობების ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება პროექტის ციკლის მართვაში“.

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან  დღემდე - მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი;

2012-2013 წწ. - სასტუმრო ,,თეთნულდი“ - მთავარი ბუღალტერი;

2011-2012 წწ. - სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მესტიის რაიონული განყოფილება - სპეციალისტი;

2011 წ. - მესტიის იუსტიციის სახლი - სტაჟიორი;

2011 წ. - რუსთავის იუსტიციის სახლი-საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო - სტაჟიორი.

 

უცხო ენა:   რუსული, გერმანული.

გააზიარე