ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 (მიმდინერეობს საიტის განახლება)

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია

მერია

ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება