საკრებულოს სხდომები

25 ნოემბერი 2019

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა

დღეს, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

განიხილებოდა მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი.