ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 +(995) 599 85 55 25 მიმდინარეობს საიტის განახლება
მერიის სტრუქტურული ერთეულები
მერია

მერიის სტრუქტურის აღწერა

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვის სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და ურბანული განვითარების სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა

და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება

==================================================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის დებულება

 

გააზიარე