ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 +(995) 599 85 55 25 მიმდინარეობს საიტის განახლება
მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკა
მუნიციპალიტეტის შესახებ

მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკა

გერბის ფარი გაკვეთილია და  გადაკვეთილია 4 ნაწილად (ველად).   I - მეწამულ  (წითელ) ველზე  გამოსახულია  ვერცხლის (თეთრი)  შუბოსანი, ვერცხლის ფარიანი,  ქვეითი  წმინდა გიორგი  ოქროს შარავანდედით თავზე.  
I I - ლაჟვარდოვან ველს კვეთს სამი ვერცხლის სარტყელი, რომლის ზედა ნაწილში გამოსახულია ოქროს ვერძის ტყავი.  
I I I - ველი გადაკვეთილია ვერცხლის ტეხილით, რომლის ზურმუხტის ველზე გამოსახულია ოქროს დათვი აღჭურვილი წითელი ენით, ხოლო ზედა  ნაწილი ლაჟვარდის ფერია.  
I V - ნაწილის მეწამულ ველზე ცენტრში  გამოსახულია ვერცხლის სახლი და  კოშკი, რომლის მარჯვნივ გამოსახულია ოქროს კვერთხი, ხოლო მარცხნივ  - ზეაღმართული ოქროს ხმალი. ფარს ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლლაჟვარდოვანი ბაფთა, რომლის ვერცხლის ველზე შავად ჩაწერილია  დევიზი „მესტია“.  

გააზიარე