ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 (მიმდინერეობს საიტის განახლება)

მერიის საშტატო ნუსხა

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის  2023 წლის საშტატო ნუსხა

====================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის 2023 წლის საშტატო ნუსხა გენდერულ ჭრილში

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის  2021 წლის საშტატო ნუსხა

===============================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის 2021 წლის საშტატო ნუსხა გენდერულ ჭრილში