ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 +(995) 599 85 55 25 მიმდინარეობს საიტის განახლება
პროექტები
სერვისები

პირველკურსელების თანადაფინანსება

მესტიის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ პირველკურსელ სტუდენტთა თანადაფინანსება 

=======================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ყველა პირველკურსელი სტუდენტი

ფინანსდება ერთჯერადად 1500 ლარის ოდენობით.

წარმოსადგენი  დოკუმენტაცია:

✔️ პირადობის მოწმობის ასლი;

✔️ ატესტატის ასლი;

✔️ ცნობა იმის თაობაზე, რომ განმცხადებელი ბოლო სამი წელი სწავლობდა მესტიის მუნიციპალიტეტის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში;

✔️ ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან;

✔️ უმაღლესი სასწავლებლის ანგარიშფაქტურა/რეკვიზიტები;

განცხადების რეგისტრაციისთვის უნდა მიმართოთ მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურს

☎️ დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე - 599 85 55 27

პროგრამა

პროგრამა