ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 (მიმდინერეობს საიტის განახლება)
მუნიციპალიტეტის სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები
საქმიანობა

მუნიციპალიტეტის სტრატეგიები და სამოქმედო გეგმები

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტის  სამოქმედო გეგმა (სამუშაო)

=============================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების საშუალოვადიანი განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი   (სამუშაო)

===============================================================================

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის სამოქმედო გეგმა - 2023 წ.

===============================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მყარი მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმა

(2023 – 2027 წწ.)

===============================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგია (2020-2024) 

===============================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების დოკუმენტი (2020 - 2023)

===============================================================================

მესტიის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის 2018-2022 წლების  გეგმა

გააზიარე