ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 (მიმდინერეობს საიტის განახლება)
საკრებულოს აპარატის უფროსი
საკრებულო

საკრებულოს აპარატის უფროსი

 

სახელი, გვარი:    მანონი რატიანი

 

 

დაბადების თარიღი:      07.09.1967

დაბადების ადგილი:      მესტია

 

 

ოჯახური მდგომარეობა -   დაოჯახებული

 

განათლება:  უმაღლესი

 

სასწავლებელი:   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 

 

სპეციალობა:    ელექტრონიკა, ელექტრონული სამედიცინო აპარატურა

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონიფაქსი:                 595.05.49.17.

 

ელ-ფოსტა:         manonisvaneti@yahoo.com

 

შრომითი საქმიანობა

01.11.2023-დან - საკრებულოს აპარატის უფროსი

 
  

1. აპარატის მუშაობას ხელმძღვანელობს, ორგანიზაციასა და კოორდინაციას უწევს აპარატის უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს საკრებულოს თავმჯდომარე ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

2. აპარატის უფროსი:

ა) უძღვება აპარატის საქმიანობას;

ბ) შეიმუშავებს და საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს აპარატის სტრუქტურას და საშტატო ნუსხას;

გ) საკრებულოს თავმჯდომარეს თანამდებობაზე დასანიშნად და თანამდებობიდან გასათავისუფლებლად წარუდგენს აპარატის შესაბამის საჯარო მოსამსახურეთა კანდიდატურებს;

დ) საკრებულოს თავმჯდომარეს და საკრებულოს ბიუროს წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს აპარატის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ;

ე) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად  შეიმუშავებს აპარატის შინაგანაწესს   და საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს დასამტკიცებლად.

ვ) ახორციელებს ამ დებულებით, საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს.

3. აპარატის უფროსი ანგარიშვალდებულია საკრებულოს თავმჯდომარის წინაშე.

4. აპარატის უფროსის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს საკრებულოს თავმჯდომარე. http://www.matsne.gov.ge 01026002035103016264

5. აპარატის უფროსის არყოფნის შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებით აპარატის უფროსის მოვალეობებს ასრულებს აპარატის ერთ-ერთი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საკრებულოს თავმჯდომარის დავალებით.

https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/ladangtoto/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/jarwo/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/riki/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/kamboja/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/zeus/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/thailand/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/ovo/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/kamboja/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/agus/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/assets/gopay/ https://bkpsdm.melawikab.go.id/apps/s777/ http://munabskp.bandungkab.go.id/vendor/motor138/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xsate/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xrusia/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xthai/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xina/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xkamboja/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xkingdom/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xsultan/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xgacor77/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/xcong/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/7meter/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/rajacuan/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/luxury333/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/purislot/ https://dtph.lampungbaratkab.go.id/po-content/naga/ https://absen.kominfo.bondowosokab.go.id/rajabandot/ https://eoffice.kominfo.bondowosokab.go.id/motor138/ https://eoffice.kominfo.bondowosokab.go.id/ https://silabah.kominfo.bondowosokab.go.id/ https://simonev.kominfo.bondowosokab.go.id/ https://simanis.kominfo.bondowosokab.go.id/ https://samratulangi.kominfo.bondowosokab.go.id/ https://absen.kominfo.bondowosokab.go.id/ https://vibrasindo.co.id/ https://testingindonesia.com/ https://hygindust.com/ https://trekkafrika.com/ https://smartpalika.org/ https://vibrasindo.co.id/wp-content/product/ https://library.unila.ac.id/new2023/css/ https://library.unila.ac.id/new2023/admin/ https://library.unila.ac.id/new2023/store/ https://library.unila.ac.id/new2023/themes/ https://library.unila.ac.id/.well-known/sgacor/ https://library.unila.ac.id/.well-known/skamboja/ https://library.unila.ac.id/.well-known/pulsa/ https://library.unila.ac.id/new2023/includes/ https://library.unila.ac.id/new2023/content/ https://library.unila.ac.id/wp-content/sate/ https://library.unila.ac.id/.well-known/demo/ https://library.unila.ac.id/new2023/js/ http://dpmptsp.serangkab.go.id/assets/admin/ https://maba.ihdn.ac.id/js/config/ https://simanis.kominfo.bondowosokab.go.id/motor/ https://simanis.kominfo.bondowosokab.go.id/admin/ https://simanis.kominfo.bondowosokab.go.id/tektok/ https://simanis.kominfo.bondowosokab.go.id/admin/ http://e-tracking.serangkab.go.id/cekkebenaransimponie/vendor/admin/ https://simonev.kominfo.bondowosokab.go.id/motor138/ https://sadakemis.bandungbaratkab.go.id/uploads/user/2024-03-30-164547.608370motor138.html http://siponi.serangkab.go.id/IKM/skambo/ https://eoffice.kominfo.bondowosokab.go.id/ladangtoto/ https://eoffice.kominfo.bondowosokab.go.id/plsa/ https://buffalobehavioralmedicine.org/ https://ms-aceh.go.id/files/sgacor/ https://ms-aceh.go.id/bin/sthai/ https://jdih.ms-aceh.go.id/js/skamboja/ https://ms-aceh.go.id/tmp/motor/ https://ms-aceh.go.id/templates/sdana/ https://jdih.ms-aceh.go.id/images/sgacor/ https://keluhkesah.com/ https://ptsp.ms-aceh.go.id/application/library/