ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
კონკურსი „თავისუფალი თემა“- /ბლოგების შექმნა/ დებულება კონკურსი „თავისუფალი თემა“- /ბლოგების შექმნა/ დებულება 1 დებულება 05/17/2018 05/17/2018 ქუთაისის მერია
სოციალური დახმარების პროგრამების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 41 დადგენილება 04/01/2019 04/01/2019 მესტიის მუნიციპალიტეტი
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება№1 მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №1 დადგენილება 01/25/2019 01/25/2019 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე