ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 (მიმდინერეობს საიტის განახლება)
საკრებულოს თავმჯდომარე
საკრებულო

საკრებულოს თავმჯდომარე

სახელი, გვარი:

მაიზერ ჯაფარიძე

არჩევის ფორმა

მაჟორიტარული

პარტიულობა

ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველო

  

საქმიანობა საკრებულოში

საკრებულოს თავმჯდომარე

პირადი ინფორმაცია

დაბადების თარიღი:

05.01. 1971

დაბადების ადგილი:

მესტია

ოჯახური მდგომარეობა

დაოჯახებული

 

განათლება:

უმაღლესი

სასწავლებელი:

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სპეციალობა:

საშახტო და მიწისქვეშა მშენებლობასამთო ინჟინერ-მშენებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი, ფაქსი:

599.85.55.40.

ელ-ფოსტა:

mr.maizer@gmail.com

შრომითი საქმიანობა

1998-2001 - მესტიის კომუნალური მეურნეობადირექტორის მოადგილე

2001-2004- მესტიის კომუნალური მეურნეობა-დირექტორი

2004-2007- შპს ალიონი 99- ინჟინერ მშენებელი

2010-2011- შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგებამესტიის ფილიალის მენეჯერი

2011-2012- შპს ნიუ ენერჯიინჟინერ მშენებელი

2012-2014- მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობაგამგებლის მოადგილე

2014-დან დღემდემესტიის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოსაკრებულოს თავმჯდომარე

 

საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი

მუხლი 35. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება

 1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე:

 ა) იწვევს, ხსნის, თავმჯდომარეობს, წარმართავს და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დახურულად აცხადებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას;

 ბ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის მიმდინარეობისას უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში წესრიგის დაცვას;

 გ) უზრუნველყოფს საქართველოს კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი პროცედურების დაცვას;

 დ) ადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტს, განსახილველ საკითხზე გამოსვლის მსურველთა სიას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით განსაზღვრავს გამომსვლელთა რიგითობას და აძლევს მათ სიტყვას;

 ე) სვამს საკითხს კენჭისყრაზე და აცხადებს კენჭისყრის შედეგებს;

 ვ) კოორდინაციას უწევს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების მუშაობას;

 ზ) წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ამ კანონით მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში;

 თ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების თავმჯდომარეების წარდგინებით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში იწვევს ექსპერტებსა და სპეციალისტებს; მათთან დებს და აუქმებს ხელშეკრულებებს;

 ი) ხელს აწერს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებებს, განკარგულებებსა და სხდომების ოქმებს;

 კ) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეებს;

 ლ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარუდგენს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს;

 მ) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის დებულებას და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულებას;

 ნ) ამტკიცებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის შინაგანაწესს და თანამდებობრივ ინსტრუქციებს, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს;

ო) „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით იღებს გადაწყვეტილებებს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა წახალისებისა და საჯარო მოსამსახურეთათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების შეფარდების შესახებ;

 პ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად იღებს გადაწყვეტილებას მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პირის ლობისტად რეგისტრაციის შესახებ;

 ჟ) ახორციელებს ამ კანონით, საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებითა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

 2. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ანგარიშვალდებულია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინაშე.

https://sipp.pa-sangatta.go.id/galeri/ https://panjar.pa-sangatta.go.id/ https://jdih.pa-sangatta.go.id/perkara/ https://ppid.pa-sangatta.go.id/js/ https://pa-sangatta.go.id/informasi/ https://sipesut.pa-sangatta.go.id/library/ https://pa-sangatta.go.id/config/ https://smkn12garut.sch.id/shop/ https://sipesut.pa-sangatta.go.id/admin/ https://smanegeri2binjai.sch.id/mpo/ https://dlh.tebingtinggikota.go.id/sthailand/ https://panjar.pa-sangatta.go.id/oko/ https://ikip-saraswati.ac.id/wp-content/motor/ https://dinkes.palukota.go.id/s777/ https://ikip-saraswati.ac.id/jurnal/rusia/ https://rsmulyasari.com/sg/ https://rsmulyasari.com/kake/ https://fpmipa.ikip-saraswati.ac.id/sg/ https://baccarat.ms-aceh.go.id/ https://slotgacor.ms-aceh.go.id/ https://roulette.ms-aceh.go.id/ https://kotes.desa.id/wp-content/user/ https://kampungbahasa.id/kampung/mpo/ https://kampungbahasa.id/wp-includes/updates/ https://mtsn2kotamobagu.sch.id/slot-5k/ https://mtsn2kotamobagu.sch.id/motor138/ https://sipp1.pa-muarabungo.go.id/gpy/ https://sipp1.pa-muarabungo.go.id/assets/berak/ https://chsdbacks.com/ https://siguna.pa-sangatta.go.id/serusia/ https://siguna.pa-sangatta.go.id/assets/hitam/ https://siguna.pa-sangatta.go.id/system/motor/ https://maxwin.pa-muarabungo.go.id/ https://baccarat.pa-muarabungo.go.id/ https://pg.pa-muarabungo.go.id/ https://jaksa.pa-muarabungo.go.id/ https://hakim.pa-muarabungo.go.id/ https://scatter.pa-muarabungo.go.id/ https://pay4d.pa-muarabungo.go.id/ https://spaceman.pa-muarabungo.go.id/ https://siaras.ikip-saraswati.ac.id/oke-budi/ https://smpn1gampengrejokdr.sch.id/tarigan/ https://sipp1.pa-muarabungo.go.id/budi.html https://sipp1.pa-muarabungo.go.id/system/baswedan/ https://suaraagraria.com/ https://radar24news.com/jon/ https://infojabodetabek.com/ https://sipp.pa-muaratebo.go.id/binahong/ https://sipp.pa-sangatta.go.id/5.2.0/js/ https://ppid.pa-sangatta.go.id/assets/macau/ https://jdih.pa-muaratebo.go.id/sihitam/ https://jdih.pa-muaratebo.go.id/js/xgacor/ http://smptp.sch.id/asou/ https://fte.uniba-bpn.ac.id/css/motor/ https://ppid.pa-sangatta.go.id/js/ https://motor138.com/ https://sipp1.pa-muarabungo.go.id/kimbiji/ https://sidoharjo-jambon.desa.id/wp-content/slot-gacor-hari-ini/ https://bululor.desa.id/slot-depo-5k/ http://blembem.desa.id/wp-content/slot-thailand/ http://jonggol.desa.id/kamboja/ https://smptp.sch.id/si-eneng/ https://srandil.desa.id/slot777/ https://smasantamaria.sch.id/bimble/ https://smasantamaria.sch.id/wp-content/uploads/sgopay/ https://xaerusperf.co.id/vendor/motor/ https://blembem.desa.id/wp-content/baccarat-online/ https://usy.ac.id/wp-content/monyet/ https://blembem.desa.id/wp-content/slot-thailand/