თეიმურაზ ნავერიანი

 

თანამდებობა:  მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

დაბადების თარიღი:   01/06/1970 წ.

ტელეფონი : +995 599 85 55 51

ელ. ფოსტა:    Mestiasafinanso@gmail.com 

 ოჯახური მდგომარეობა:  მეუღლე და სამი შვილი

გააზიარე