საკრებულოს კომისიების გაერთიანებული სხდომა

22 ნოემბერი, 2019

დღეს საკრებულოში ჩატარდა კომისიების (საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია, სოციალურ საკითხთა კომისია, ეკონომიკისა და ტურიზმის განვითარების კომისია, ურბანული განვითარების კომისია) გაერთიანებული სხდომა. სხდომაზე მოწვეული იყვნენ მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურის უფროსები და
ა.(ა).ი.პ.-ების ხელმძღვანელები. კომისიების გაერთიანებულ სხდომაზე განიხილებოდა მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი.

გააზიარე