საკრებულოს სხდომა

27 სექტემბერი, 2019

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საკრებულოს სხდომა.
სხდომაზე განსახილეს შემდეგი საკითხები:

1. „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანა
2. მულახის თემის სოფლების ჭოლაშის, არცხელის, ზარდლაშის, ლახირის, მურშკელის, ჟაბეშის, ჟამუშის, ღვებრას, ჩვაბიანის დაცალდაშის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესებისა და განაშენიანების რეგულირების გეგმების დამტკიცება.

გააზიარე