110 კვ ძაბვის ეგხ „ნენსკრა-ხაიშის“ ექსპლუატაციის პირობებში ცვლილები შევიდა

24 ივნისი, 2020

მესტიის მუნიციპალიტეტში შპს „კავკასენერგოს“ მშენებარე ჰიდროელექტროსადგური „ნენსკრას“  სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად 110 კვ ძაბვის ეგხ „ნენსკრა-ხაიშის“ ექსპლუატაციის პირობებში ცვლილები შევიდა.

გთავაზობთ ელექტროენერგიით დროებითი მომარაგების პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებების  გაცემის შესახებ, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის  2020 წლის 9 ივნისის N 2-466 ბრძანებას.

გააზიარე