დაბა მესტიის ზონირების რუკა (სამუშაო ვერსია)

15 ივლისი, 2019

წარმოგიდგენთ დაბა მესტიის ზონირების რუკის სამუშაო ვერსიას, რომელიც მომზადდა მესტიის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის დოკუმენტის ფარგლებში.

გააზიარე