გამოკითხვა: ლეო ფილფანის სახელობის სახალხო და ფოლკლორის თეატრის რეკონსტრუქციის შესახებ

13 June, 2019

მოგწონთ თუ არა რეაბილიტირებული თეატრის შენობა?

4 მონაწილე
გააზიარე
გამოკითხვა დასრულებულია: 13 July, 2019
კითხვა #1
მოგწონთ თუ არა რეაბილიტირებული თეატრის შენობა?
100%
100%
0%
0%
0%
0%