საკრებულოს სხდომები

28 აპრილი 2021

 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის აპრილის სხდომა

დღეს, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა. კომისიის წევრებმა განიხილეს შემდეგი საკითხები: