საკრებულოს სხდომები

31 ივლისი 2020

საკრებულოს 31 ივლისის სხდომა

დღეს, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა მორიგი სხდომა, შემდეგი დღის წესრიგით:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.

30 აპრილი 2020

საკრებულოს 30 აპრილის სხდომა

დღეს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საკრებულოს სხდომა და განხილული იყო შემდეგი საკითხები:
1. მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ.

25 ნოემბერი 2019

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა

დღეს, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

განიხილებოდა მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი.