საკრებულოს სხდომები

30 აპრილი 2020

საკრებულოს 30 აპრილის სხდომა

დღეს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საკრებულოს სხდომა და განხილული იყო შემდეგი საკითხები:
1. მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ.

25 ნოემბერი 2019

მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა

დღეს, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

განიხილებოდა მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი.