საკრებულოს 30 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგი

30 აგვისტო, 2019

დღეს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა მორიგი სხდომა, განიხილეს შემდეგი საკითხები: 
1. მესტის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ფართის ა(ა)იპ-,,სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსთვის" გადაცემის თაობაზე მესტიის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ.
2. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის ანგარიში 2019 წლის მეორე კვარტალში გაწეული მუშაობის შესახებ
3. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების აღნაგობის უფლებით სს,,ნენსკრაჰიდროსთვის" გადაცემის თაობაზე მესტიის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

გააზიარე