საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის მორიგი სხდომა

26 სექტემბერი, 2019

დღეს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა. სხდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:
1. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის N40-ე დადგენილების ცვლილების შესახებ.
2. შპს "მესტიის საავადმყოფო ამბულატორიული გაერთიანების" დირექტორის წერილი ზამთრის პერიოდში საავადმყოფოს დამატებითი ხარჯებისთვის (გათბობა, ტრამვატოლოგების მოწვევა) თანხის მოთხოვნის შესახებ.

გააზიარე