ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 +(995) 599 85 55 25 მიმდინარეობს საიტის განახლება

ოფიციალური დოკუმენტები

სათაური აღწერა ნომერი ტიპი მიღების თარიღი: გამოქვეყნების თარიღი დოკუმენტის მიმღები
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №3 მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე 3 დადგენილება 02/12/2021 02/16/2021 მესტიის მუნიციპალიტეტი
სოციალური დახმარების პროგრამების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 41 დადგენილება 04/01/2019 04/01/2019 მესტიის მუნიციპალიტეტი
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება№1 მესტიის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 დეკემბრის №40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე №1 დადგენილება 01/25/2019 01/25/2019 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე