განკარგულება N38 მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის)ჩატარებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ

გააზიარე