მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2021 წლის 30 აპრილის    სხდომის  დღის  წესრიგი

28 აპრილი, 2021

მ           30 აპრილს, 12:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდება მორიგი სხდომა.

             30 აპრილის  სხდომის  დღის  წესრიგი:

 

1. ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ“.

2. ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის  ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის შესახებ“.

3. ,,მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით დასაფინანსებელი პროექტების მოწონების შესახებ“.

4. ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დაქვემდებარებაში არსებული ა(ა)იპ-ების 2020წლის ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ.

5. "მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამა და ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ".

6.  ,,მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის მეორე კვარტლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ”.

 

 

 

გააზიარე