საკრებულოს სხდომა - ივლისი, 2021

30 ივლისი, 2021

დღეს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საკრებულოს მორიგი სხდომა ჩატარდა.

სხდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:

1. "მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის გეგმის შესრულების შესახებ.

3. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, უშგულის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთის (ს/კ: 42.01.33.026.), მიწის ნაკვეთზე (ს/კ: 42.01.33.069.) გაცვლის შესახებ მესტიის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.

4. გეოგრაფიული ობიექტის, მესტიის საავადმყოფო-ამბულატორიული გაერთიანების შენობა- ნაგებობისათვის ადილარ ჩართოლანის სახელის მინიჭების შესახებ.

გააზიარე