საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა-ივლისი,2021

29 ივლისი, 2021

დღეს  საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა ჩატარდა.

სხდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:

1. "მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N22 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის II კვარტლის ბიუჯეტის გეგმის შესრულების შესახებ.

გააზიარე