საკრებულოს 2020 წლის შემაჯამებელი სხდომა

25 დეკემბერი, 2020

დღეს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საკრებულოს მორიგი სხდომა.

დღის წესრიგით გათვალისწინებულია შემდეგი საკითხები:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

2. „მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

3. მესტიის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების პროგრამის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ.

4. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირების რეგისტრაციისა და მათი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ.

5. მესტიის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი და ეკონომიურად შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და ხელშეწყობის 2021 წლის მუნიციპალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ

6. მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უსახლკარო პირების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ

7. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტისთვის“ აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე მესტიის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

8. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების შპს „ლ.ჯ ფაუერ სოლუშენისთვის“ აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე მესტიის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

9. დაბა მესტიაში, შგედში, სასტუმროს მშენებლობისთვის განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის დამტკიცების შესახებ

10. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების აღნაგობის უფლებით სს „ნენსკრაჰიდროსთვის“ გადაცემის თაობაზე მესტიის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ

11. დაბა მესტიაში, კახშიანში, სასტუმროს მშენებლობისთვის განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

12. დაბა მესტიაში, ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობისთვის განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების შესახებ

გააზიარე