ცხელი ხაზი:+(995) 595 08 95 30 +(995) 599 85 55 25

საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის სხდომა 27.10.2022.

27 ოქტომბერი, 2022

დღეს, საკრებულოში საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის სხდომა ჩატარდა, სადაც განიხილეს შემდეგი საკითხები:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის III კვარტლის ბიუჯეტის გეგმის შესრულების შესახებ.

2. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე.

გააზიარე