ანონსები

4 თებერვალი 2020

პროექტ GRETA-ს პრეზენტაცია  მდგრადი მთის ტურიზმის და ორგანული სოფლის მეურნეობის კომპონენტებში

4 თებერვალს, 12:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველ სართულზე, სათათბირო დარბაზში პროექტი GRETA-ს წარმომადგენლები გეგმავენ საინფორმაციო შეხვდრის ჩატარებას ადგილობრივ მოსახლეობასთან.

27 სექტემბერი 2019

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა

ხვალ, 12:00 საათზე მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდება მორიგი სხდომა.

მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 სექტემბრის სხდომის დღის წესრიგი:

24 სექტემბერი 2019

საინფორმაციო შეხვედრას ელექტრონული მმართველობის საკითხებზე

ხვალ, 24 სექტემბერს, მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, მესტიის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ მოსახლეობასთან ჩაატარებს საინფორმაციო შეხვედრას ელექტრონული მმართველობის საკითხებზე, მათ შორის, ელექტრონული ხელმო

6 ივნისი 2019

დასავლური ინტეგრაციის პროცესის შესახებ ინფორმირებულობისა და ჩართულობის გაზრდა რეგიონებში

6 ივნისს, 14:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის საკონფერენციო დარბაზში ადგილობრივი თვითმმართვლობის წარმომადგენლებთან საინფორმაციო შეხვედრას გამართავს საგარეო საქმეთა სამინის

11 მაისი 2019

დავჯე რუსთველმან გავლექსე, მისთვის გულ-ლახვარ სობილის" კონკურსის შემაჯამებელი შეხვედრა

11 მაისს, მესტიის N1 საჯარო სკოლაში გაიმართება პროექტი - შოთა რუსთაველი - "დავჯე რუსთველმან გავლექსე, მისთვის გულ-ლახვარ სობილის" კონკურსის შემაჯამებელი შეხვედრა.