საკრებულოს სხდომები

28 აპრილი 2021

 საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის აპრილის სხდომა

დღეს, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომა. კომისიის წევრებმა განიხილეს შემდეგი საკითხები:

31 ივლისი 2020

საკრებულოს 31 ივლისის სხდომა

დღეს, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა მორიგი სხდომა, შემდეგი დღის წესრიგით:

1. მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.

30 აპრილი 2020

საკრებულოს 30 აპრილის სხდომა

დღეს მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ჩატარდა საკრებულოს სხდომა და განხილული იყო შემდეგი საკითხები:
1. მესტიის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ.